Es un daba. Daba mums visapkārt.
Programma iepazīstina ar dabas un to parādību izzināšanas paņēmieniem. Prakstiskās daudzveidīgas tehnikas palīdz veidot dialogu „Es un daba”, iepazīstina ar dabu saudzējošām metodēm, dod iespēju plašāk apmācības procesos ieviest nodarbības ar dabas materiāliem.
Apakštēmas:
Dabas „bagātības”. Kompozīciju veidošanas paņēmieni no dabas veltēm, stiprināšanas metodes, materiāli;
Dabu saudzējošo metožu pielietošana, dabīgo materiālu izmantošana
Papīrplastika kā dabas izzināšanas instruments

Programmas apjoms- 6 stundas


Nodarbības notiek IIC „IDEJA” telpās, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 40/1 (ieeja no sētas puses).

Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti dalībmaksā. Izpildītie darbi paliek semināra dalībniekam.

Nodarbības notiek IIC „IDEJA” telpās, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 40/1 (ieeja no sētas puses).
Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti dalībmaksā . Izpildītais darbs paliek semināra dalībniekam.
Nodarbības dalībnieku minimālais skaits - 4 cilvēki, maksimālais- 12 cilvēki. Pēc reģistrācijas un grupas komplektācijas tiek nosūtīts apstiprinājums.