Tekstila tehnoloģiskās dekorēšanas iespējas.


Programma iepazīstina ar alternatīvām auduma dekorēšanas paņēmieniem pielietojot tehnoloģiskās iespējas. Inovatīvā pieeja dod iespēju dažādot pielietojamās metodes auduma dekorēšanā.
Apakštēmas:
- auduma sagatavošana dekorēšanai, mazgāšanas nosacījumi;
- fotoizdruku izveide un pārcelšana uz gaišiem un tumšiem tekstīliem;
- dekupāžas tehnika tekstilvirsmām, atšķirīgas tehnikas;
- trafarettehnikas pielietojums, trafaretu izgatavošanas paņēmieni

Programmas apjoms- 6 stundas

Nodarbības notiek IIC „IDEJA” telpās, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 40/1 (ieeja no sētas puses).
Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti dalībmaksā.
Izpildītie darbi paliek semināra dalībniekam.


Nodarbības notiek, ja tika piereģistrēti vairāki cilvēki.