Bērnu radošā potenciāla attīstība pirmsskolā un sākumskolā


Programma iepazīstina ar inovatīvām metodikām darbā ar bērniem pirsmskolā un sākumskolā, izskatot papīrmākslas, telpisko priekšmetu, krāsu mācību kā bērnu radošo spēju attīstības līdzekļus. Inovatīvie paņēmieni sekmē daudzveidīgu izglītības programmu īstenošanu. Praktiskās metodes un paņēmieni sekmē bērnu attīstību kopumā kā arī daudzveidīgo praktisko iemaņu apguvi.

Apakštēmas:
-papīrmāksla kā motorikas attīstības līdzeklis (līmēšana, locīšana, aplicējamo darbu izveide, papīra dekor.perforēšana un griešana, darbi trīsdimensijā, tematiskie metodiskie materiāli- daba, cilvēks u.c.)
-telpisko priekšmetu izveide pielietojot atšķirīgus veidošanas un liešanas materiālu grupas
-krāsu mācība (speciāli bērniem ražoto krāsu grupu kllasifikācija; plašas pielietošanas iespējas apmācībā no zīmēšanas nodarbībām līdz dažādu trīsdimensiju priekšmetu (t.sk. dabas materiālu) dekorēšanai
- zīmuļi, krītiņi un flomasteri kā instrumenti apmācības programmu apguvē

Programmas apjoms, stundas: 12
Nodarbības notiek IIC „IDEJA” telpās, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 40/1 (ieeja no sētas puses).
Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti dalībmaksā.
Katra nodarbība ilgst 2 pilnas stundas ( 120 min.)
Izpildītais darbs paliek semināra dalībniekam.


Nodarbība notiek, ja tai ir reģistrējies pietiekams cilvēku skaits.
Reģistrētiem semināra dalībniekiem vienu dienu iepriekš tiek atsūtīta SMS ar nodarbības apstiprinājumu.
Nodarbības pārcelšanas gadījumā, laiki tiek individuāli saskaņoti.