Pieteikuma anketa

Informācijas mediji
SIA „Zaļā josta” un IIC „Ideja”

Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas


NOLIKUMS

Rīga, 2011. gada 21. februāris.

1. Organizatori
1.1. Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas (turpmāk tekstā Darbnīcas) organizē SIA „Zaļā josta”, Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV–1004 un IIC „Ideja”, Gregora iela 4-34, Rīga, LV-1083.

2. Darbnīcu apraksts
2.1. Radošās darbnīcas tiek rīkotas, pavasara saulgriežus gaidot. Darbnīcu ietvaros to dalībniekiem tiek sniegta unikāla iespēja apgūt dažādas mākslas tehnikas, mācoties no otrreizējiem resursiem un sadzīvē vairs nevajadzīgām lietām izgatavot skaistus Lieldienu rotājumus, svētku dekorācijas, dāvanas un saimniecībā plaši izmantojamas lietas.

3. Mērķis
3.1. Darbnīcas tiek rīkotas ar mērķi iemācīt Darbnīcu dalībniekiem lietderīgi un ilgtspējīgi izmantot visus viņu rīcībā esošos resursus un rast nevajadzīgām lietām un atgriezumiem pielietojumu, tādējādi taupot resursus un naudu, kā arī gādājot par vidi un mazinot potenciālo radīto atkritumu daudzumu.

4. Darbnīcu dalībnieki
4.1. Darbnīcas tiek organizētas dalībnieku grupām 10-12 cilvēku sastāvā. Grupas tiek veidotas pēc dalībnieku reģistrācijas principa rindas kārtībā.
4.2. Dalībniekiem netiek noteiktas sagatavotības pakāpes prasības.
4.3. Darbnīcās var piedalīties dalībnieki, kas ir vecāki par 7 gadu vecumu. Dalībnieki, kas ir vecumā no 7 līdz 12 gadiem, Darbnīcās var piedalīties tikai pieaugošas personas – vecāku, pedagogu - pavadībā, Darbnīcām reģistrējot pavadošo personu. Drošības apsvērumu dēļ Darbnīcās nevar piedalīties dalībnieki, kas ir jaunāki par 7 gadu vecumu.

5. Nodarbības
5.1. Darbnīcu nodarbības norisinās IIC „Ideja” telpās – Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 40/1, ieeja no pagalma.
5.2. Darbnīcu cikla ietvaros tiek rīkotas 15 Darbnīcu nodarbības. Nodarbību grafiks atspoguļots Pielikumā Nr. 1.
5.3. Katras nodarbības ilgums ir 1 stunda un 30 minūtes. Nodarbībai paredzētais laiks tiek izmantots pielietojamās mākslas tehnoloģijas izklāstam, dalībnieku apmācībai tehnoloģijas pielietošanai, dalībnieku radošajam darbam, veidotā darba pabeigšanai, pēcapstrādei.
5.4. Darbnīcu nodarbības vada profesionāls un sertificēts pasniedzējs no IIC „Ideja”.
5.5. Darbnīcu organizatori nodrošina visas nodarbībai nepieciešamās lietas, materiālus un darbarīkus. Ja uz nodarbību dalībniekiem ir nepieciešams ņemt līdzi savus materiālus, organizatori par to informē dalībniekus, publicējot nepieciešamo materiālu sarakstu Darbnīcu tēmu izklāstā (Pielikums Nr.1) un dalībnieku reģistrācijas sistēmā IIC „Ideja” mājas lapā.
5.6. Darbnīcu ietvaros izveidotie radošie darbi kļūst par Darbnīcu dalībnieku īpašumu un dalībnieki tos ir tiesīgi paturēt savā īpašumā.

6. Darbnīcu tematika
6.1. Darbnīcu nodarbības tiek rīkotas ar pavasara un Lieldienu tematiku. Detalizēts Darbnīcu tēmu izklāsts atspoguļots Pielikumā Nr.2.

7. Dalībnieku reģistrācija
7.1. Lai piedalītos Darbnīcās, dalībniekiem ir jāpiereģistrējas izvēlētajām Darbnīcu nodarbībām.
7.2. Dalībnieku reģistrācija noris IIC „Ideja” mājas lapā www.ideja.edu.lv, sadaļā Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas. Reģistrējoties dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un uzņēmumu vai organizāciju, ko pārstāv.
7.3. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta rindas kārtībā, atbilstoši dalībnieku pieteikuma saņemšanas termiņam. Pēc pieteikuma nosūtīšanas organizatori 24 stundu laikā izsūta reģistrācijas pieņemšanas apliecinājumu uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi. Darbnīcu organizatori negarantē visu interesentu reģistrāciju dalībnieku izvēlētajā datumā.
7.4. Pieņemot un reģistrējot dalībnieku pieteikumus, vispirms Darbnīcu nodarbībām tiek apstiprināti SIA „Zaļā josta” līgumpartneri - to uzņēmumu pārstāvji, kam ir noslēgts sadarbības līgums SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un/vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā. Lai izmantotu SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem piešķirtās privilēģijas, reģistrācijas pieteikumā dalībnieks norāda, ka ir SIA „Zaļā josta” līgumpartneris.
7.5. Dalībniekiem ir atļauts reģistrēties vairākām Darbnīcu nodarbībām.

8. Dalībnieku informēšana un Darbnīcu izsludināšana
8.1. Organizatori izsludina SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem pieteikšanos Darbnīcām 2011. gada 28. februārī, izsūtot visiem SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem informatīvu paziņojumu.
8.2. Darbnīcu organizatori izsludina pieteikšanos pārējiem Darbnīcu dalībniekiem 2011. gada 3. martā, publicējot informāciju organizatoru mājas lapās www.zalajosta.lv, www.ideja.edu.lv, kā arī informējot medijus un atbildīgās institūcijas.

Papildus informācija:

Laima Jekšiņa
SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja
Tālr.: 67808294
E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv
www.zalajosta.lv

Olga Pekarska
SIA RK „Vilori” Inovāciju izglītības centra „IDEJA” projektu vadītāja, pasniedzēja
Kr.Valdemāra 40/1, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr. 6 7506453, mob. 29493720
E-pasts: ideja@ideja.edu.lv
www.ideja.edu.lv


Pielikums Nr.1

NODARBĪBU GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

Piezīmes.
Nodarbībai līdzi ņemamie materiāli

2011.g.
16.marts
trešdiena

18.00-19.30

A.  Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu tematikā pielietojot tekstila flomāsterus, krāsas un trafaretus

 

Gaišais audums

 

2011.g.
19.marts
sestdiena

 

10.00-11.30

A.  Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu tematikā pielietojot tekstila flomāsterus, krāsas un trafaretus

 

Gaišais audums

2011.g.
23.marts
trešdiena

18.00-19.30

B.  Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas u.c. materiālus

 

Tukšais kartona olu paliktnis

 

2011.g.
26.marts
sestdiena

 

10.00-11.30

B.  Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas u.c. materiālus

 

Tukšais kartona olu paliktnis

2011.g.
29.marts
otrdiena

18.00-19.30

A.  Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu tematikā pielietojot tekstila flomāsterus, krāsas un trafaretus

 

Gaišais audums

2011.g.
30.marts
trešdiena

18.00-19.30

C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
     vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus aplīmēšanai

 

Tukšais trauciņš

 

2011.g.
02.aprīlis
sestdiena

 

10.00-11.30

C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
     vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus aplīmēšanai

 

Tukšais trauciņš

2011.g.
05.aprīlis
otrdiena

18.00-19.30

B.  Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas u.c. materiālus

 

Tukšais kartona olu paliktnis

2011.g.
06.aprīlis
trešdiena

18.00-19.30

D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana  dekupāžas tehnikā un  apgleznojot ar flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide

 

Tukšais trauciņš

 

2011.g.
09.aprīlis
sestdiena

 

10.00-11.30

D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana  dekupāžas tehnikā un  apgleznojot ar flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide

 

Tukšais trauciņš

2011.g.
11.aprīlis
pirmdiena

18.00-19.30

C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
     vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus aplīmēšanai

 

Tukšais trauciņš

2011.g.
13.aprīlis
trešdiena

18.00-19.30

E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu dekoru izgatavošana no krāsaina kartona atgriezumiem un tukšiem kartona iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo griešanas instrumentu palīdzību

 

Tukšais kartona iepakojums, kalendāra vai kataloga vāks

 

2011.g.
16.aprīlis
sestdiena

 

10.00-11.30

E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu dekoru izgatavošana no krāsaina kartona atgriezumiem un tukšiem kartona iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo griešanas instrumentu palīdzību

 

Tukšais kartona iepakojums, kalendāra vai kataloga vāks

2011.g.
18.aprīlis
pirmdiena

18.00-19.30

E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu dekoru izgatavošana no krāsaina kartona atgriezumiem un tukšiem kartona iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo griešanas instrumentu palīdzību

 

Tukšais kartona iepakojums, kalendāra vai kataloga vāks

2011.g.
20.aprīlis
trešdiena

18.00-19.30

D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana  dekupāžas tehnikā un  apgleznojot ar flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide

 

Tukšais trauciņš

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

DARBNĪCU TĒMU APRAKSTS

A.  Dekoratīvas sedziņas.
Dekoratīvas sedziņas, kurām tiek izmantoti nevajadzīga auduma atgriezumi vai jau nelietojamie apģērbi, mājas tekstils, tiek dekorētas pavasara un Lieldienu  tematikā  izmantojot tekstilkrāsas un trafaretus, kā arī speciālus flomasterus).
Darbnīcas organizātori nodrošina tekstilflomāsterus, krāsas, trafaretus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt gaišo tekstilu.

B.  Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana pielietojot akrilkrāsas u.c. materiālus, Darbnīcas organizātori nodrošina akrilkrāsas, līmes, plastilīnu, daļēji dziju, diegus, kreppapīru, dabas u.c. materiālus
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt tukšo kartona olu paliktni, vēlams arī materiālus dekorēšanai

C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un  vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus aplīmēšanai
Darbnīcas organizātori nodrošina otas, līmes, salvetes u.c. dekoratīvus papīrus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt priekšmetu dekorēšanai.

D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana  dekupāžas tehnikā un  apgleznojot ar flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide.
Darbnīcas organizātori nodrošina otas, līmes, flomāsterus, kartona strēmeles, smalkas perforētās detaļas.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt priekšmetu dekorēšanai.

E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu dekoru izgatavošana no krāsaina kartona atgriezumiem un tukšiem kartona iepakojumiem.
Darbnīcas organizātori nodrošina dažādus dekoratīvus griešanas un perforēšanas instrumentus, līmes, dekoratīvos rakstāmos.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt tukšo krāsaino kartona iepakojumu (tējas, putru, kosmētikas kastītes, krāsainas lapas no veciem kalendāriem vai katalogu vākus)

Izveido radošo darbu no otrreizējām izejvielām un piesaki to fotokonkursam
„Jauns skats uz vecām lietām”!

SIA „Zaļā josta” sadarbībā ar vortālu www.tirailatvijai.lv un inovāciju izglītības centru „Ideja” izsludina radošo fotokonkursu „Jauns skats uz vecām lietām”, kurā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 5-12. klašu audzēkņi. Fotokonkurss norisinās no 2011. gada 14. februāra līdz 20. martam, kad tiks noskaidroti trīs konkursa laureāti un viens galvenās balvas ieguvējs.
Fotokonkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas un mazinot radīto atkritumu daudzumu, vienlaikus ar fotogrāfijas palīdzību fiksēt otrreizēju materiālu māksliniecisko skaistumu, uzskatāmi demonstrējot nevajadzīgu lietu praktiskas alternatīvas izmantošanas iespējas.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāizveido instalācija, dizaina vai interjera priekšmets, sadzīvē praktiski pielietojams priekšmets vai iekārta, apģērbs vai aksesuārs, izmantojot otrreizējos materiālus un sadzīvē vairs nevajadzīgas lietas. Izveidoto izstrādājumu konkursa dalībnieki nofotografē dažādos rakursos un piesaka fotokonkursam, iesūtot sevis radītā mākslasdarba fotogrāfijas un sniedzot informāciju par izgatavoto lietu, aizpildot pieteikuma formu. Lai pieteiktos konkursam, darba fotogrāfijas un aizpildīto pieteikuma formu dalībniekiem ir jāsūta Laimai Jekšiņai uz e-pasta adresi laima.jeksina@zalajosta.lv līdz 2011. gada 13. martam.
Visi konkursam pieteiktie darbi tiks izvērtēti vadoties pēc konkursa uzdevuma atbilstoši konkursa nolikumā aprakstītajām darba prasībām. Darbu vērtēšana tiks veikta divās kārtās – vispirms žūrija noteikts tos darbus, kas atbilst visām izvirzītajām prasībām, izvirzot labākos darbus otrai konkursa vērtēšanas kārtai. Otrajā kārtā labākos darbus nedēļas garumā vērtēs vortāla tirailatvijai.lv apmeklētāji, balsojot par saviem favorītiem. Par konkursa laureātiem kļūs tie triju labāko darbu autori, kas iegūs lielāko balsu skaitu.
Konkursa laureāti balvā saņems lielisku iespēju inovāciju izglītības centra „Ideja” sertificēta pasniedzēja vadībā bez maksas kopā ar labākajiem draugiem apmeklēt speciāli viņiem veidotas radošās darbnīcas privātnodarbības. Un, protams, konkursa noslēguma dienā tiks sumināts fotokonkursa pirmās vietas ieguvējs, kas būs ieguvis visvairāk balsu – viņš vai viņa savā īpašumā iegūs Canon digitālo fotokameru fotografēšanas mākslas attīstīšanai.

Konkursa nolikums
Pieteikuma forma
Uzaicinājuma vēstule skolām

Paldies fotokonkursa atbalstītājiem – vortālam www.tirailatvijai.lv un inovāciju izglītības centram „Ideja”.

Plašāka informācija par konkursu:
Laima Jekšiņa, SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja
E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv
Tālr.: 67808294
www.zalajosta.lv

 


SIA "Zaļā josta" radošais fotokonkurss
"Jauns skats uz vecām lietām"


Rīgā, 2011. gada 14. februārī.

Cienījamie skolu pedagogi un audzēkņi!

SIA "Zaļā josta" sadarbībā ar vortālu www.tirailatvijai.lv un inovāciju izglītības
centru "Ideja" aicina Latvijas skolu audzēkņus piedalīties radošajā fotokonkursā
"Jauns skats uz vecām lietām".

Piedaloties konkursā, bērniem un jauniešiem tiek sniegta iespēja apliecināt sevi radošā mākslā
un atdzīvināt vispārdrošākās idejas, sacenšoties ar vienaudžiem izdomā. Fotokonkursā skolēni
tiek aicināti uzlabot savas fotografēšanas iemaņas, kā arī izcīnīt vērtīgu balvu fotomākslas
attīstīšanai – Canon digitālo fotokameru.
Konkursa ietvaros skolēni tiek aicināti no otrreizējām izejvielām vai sadzīvē vairs
nevajadzīgām lietām veidot instalācijas, dizaina vai interjera priekšmetus, sadzīvē praktiski
pielietojamus priekšmetus vai iekārtas, apģērbus vai aksesuārus, piešķirot šiem
nevajadzīgajiem resursiem praktisku pielietojumu. Izveidoto lietu dalībnieki piesaka
konkursam, iesniedzot šīs lietas fotogrāfiju un norādot nepieciešamo informāciju par radīto
mākslasdarbu. Plašāka informācija par konkursa darba uzdevumu un norisi meklējama
fotokonkursa nolikumā.
Fotokonkurss divās kārtās norisinās no 2011. gada 14. februāra līdz 20. martam. Konkursa
rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 2011. gada 21. martā, kad uzzināsim, kuri trīs
radošākie, oriģinālākie un vienlaikus arī praktiskākie skolēni gūs iespēju sertificēta
pasniedzēja vadībā bez maksas kopā ar labākajiem draugiem apmeklēt speciāli viņiem
veidotas radošās darbnīcas privātnodarbības. Un, protams, konkursa noslēguma dienā
sumināsim fotokonkursa laureātu, kas savā īpašumā iegūs Canon digitālo fotokameru.

Lai radošs un atraktīvs noskaņojums oriģinālākās idejas īstenošanā!

Ar cieņu,
Laima Jekšiņa
SIA "Zaļā josta" mārketinga vadītājaNOLIKUMS


Rīga, 2011. gada 10.februāris

1. Organizētājs
1.1 Fotokonkursu "Jauns skats uz vecām lietām" (turpmāk tekstā Konkurss) organizē
SIA "Zaļā josta", Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV–1004.
1.2. Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Laima Jekšiņa, SIA "Zaļā josta"
mārketinga vadītāja, tālr.: 67808294, e-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv

2. Atbalstītāji
Interneta vortāls tirailatvijai.lv;
Inovāciju izglītības centrs "Ideja".

3. Izsludināšanas kārtība
3.1. Konkurss tiek izsludināts 2011. gada 14. februārī
3.2. Konkursa nolikums Konkursa izsludināšanas dienā tiek publicēts SIA "Zaļā
josta" mājas lapā www.zalajosta.lv un Konkursa atbalstītāju mājas lapās – vortālā
www.tirailatvijai.lv, IIC "Ideja" mājas lapā www.ideja.edu.lv.
3.3. Konkursu izsludina, elektroniski nosūtot Konkursa nolikumu un uzaicinājuma
vēstuli uz e-pastu visām Latvijas vispārizglītojošām mācību iestādēm.

4.Konkursa mērķis:
4.1. Ar radošu pieeju veicināt skolēnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas
iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas un mazinot radīto
atkritumu daudzumu;
4.2. Ar fotogrāfijas palīdzību fiksēt otrreizēju materiālu māksliniecisko skaistumu,
uzskatāmi demonstrējot nevajadzīgu lietu praktiskas alternatīvas izmantošanas
iespējas sadzīvē vai kā dizaina / interjera priekšmetu.

5. Konkursa dalībnieki
5.1. Dalībai Konkursā piesakās Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu audzēkņi.
5.2. Katrs dalībnieks konkursā piedalās individuāli, izstrādājot Konkursam piesakāmo
darbu paša spēkiem.

6. Konkursa uzdevums
6.1. Konkursa ietvaros tā dalībnieki izveido instalācijas, dizaina vai interjera
priekšmetus, sadzīvē praktiski pielietojamus priekšmetus vai iekārtas, apģērbus vai
aksesuārus (turpmāk tekstā Radošais darbs), izmantojot otrreizējos materiālus –
dažādus izlietotus iepakojuma materiālus, makulatūru, lietotu tehniku, iekārtas vai to
detaļas, lietotus apģērbus vai auduma atgriezumus un citas nevajadzīgas lietas.
6.2. No otrreizējām izejvielām izgatavotos Radošos darbus dalībnieki nofotografē,
fotogrāfijās fiksējot Radošā darba praktisko nozīmi un iespējamo pielietojumu.
Obligāti vismaz vienā no fotogrāfijām ir jābūt redzamam Radošajam darbam pilnā
izmērā.
6.3. Dalībnieki sagatavo sarakstu, kurā fiksē visus Radošajā darbā izmantotos
materiālus un to skaitu. Sarakstā norāda arī palīgmateriālus – līmi, fiksatorus,
saistvielas utt.
6.4. Dalībnieki sagatavo savu Radošo darbu pieteikšanai Konkursam, aizpildot
pieteikuma formu (pielikums Nr.1) un norādot tajā visu prasīto informāciju par
dalībnieku un viņa izstrādāto Radošo darbu.
6.4. Radošā darba fotogrāfijas (ne vairāk par 5 gab.) un aizpildītu pieteikuma formu
dalībnieki iesūta Konkursa organizatoriem elektroniskā veidā uz e-pastu, obligāti
pievienojot pieteikuma formā prasīto informāciju par dalībnieku.
6.5. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt tikai vienu Radošo darbu.

7. Darba prasības
7.1. Izstrādājot Radošo darbu, dalībniekam ir jāievēro šādas prasības:
• Vismaz 70% no visiem Radošā darba izejmateriāliem ir jābūt otrreizējām
izejvielām, kas vairs nav derīgas izmantošanai atbilstoši to pirmreizējam
mērķim. Līme, saistvielas un citi palīgmateriāli Radošā darba tapšanai tiek
attiecināti uz pirmreizējām izejvielām, ja vien dalībnieks izmantoto materiālu
sarakstā nepamato pretējo.
• Radošajam darbam ir jābūt ar noteiktu pielietojumu vai mērķi un dalībniekam
ir jānorāda, kam šis Radošais darbs ir paredzēts.
• Radošo darbu fotogrāfijām ir jābūt atbilstošas kvalitātes, lai tajās varētu
nepārprotami saprast attēloto objektu.
7.2. Radošajam darbam ir jāpievieno aizpildīta pieteikuma forma, aizpildot visus
norādītos informācijas laukus valsts valodā.
7.3. Izstrādātais Radošais darbs ir jāsaglabā līdz Konkursa norises beigām tādā pašā
stāvoklī un izskatā, kāds tas tiek pieteikts Konkursam.

8. Konkursa norises termiņi
8.1. Konkurss norisinās no 2011. gada 14.februāra līdz 2011. gada 20. martam.
8.2. Konkursam Radošo darbu fotogrāfijas un atbilstoši prasībām aizpildīta
pieteikuma forma par Konkursa dalībniekiem jāiesniedz līdz 2011. gada 13. martam,
nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi laima.jeksina@zalajosta.lv.
8.3. No 2011. gada 15. marta līdz 2011. gada 20. martam norisinās Konkursa otrā
vērtēšanas kārta, kurā par pēc žūrijas vērtējuma labākajiem Konkursa dalībnieku
darbiem balso vortāla www.tirailatvijai.lv apmeklētāji. Publiskā balsošanas kārtība un
noteikumi tiks publicēti vortālā www.tirailatvijai.lv.
8.4. 2011. gada 21. martā tiek apkopoti vortāla www.tirailatvijai.lv apmeklētāju
balsojumi.
8.5. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiek paziņoti 2011. gada 22. martā.

9. Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana
9.1. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
• Vai Radošais darbs atbilst mērķim un uzdevumam;
• Vai ir ievērotas visas Konkursa nolikumā norādītās darba prasības;
• Vai Radošais darbs ir saistošs un oriģināls;
• Vai Radošais darbs uzskatāmi parāda otrreizējo izejvielu alternatīvas
pielietošanas iespējas, mazinot potenciālo kaitējumu videi.
9.2. Visus Konkursam pieteiktos Radošos darbus izvērtēs žūrija, ko veidos SIA "Zaļā
josta" kolektīva pārstāvji, vortāla www.tirailatvijai.lv pārstāvji, inovāciju izglītības
centra "Ideja" pārstāvji. Pēc žūrijas ieskatiem tiks noteikti labākie radošie darbi, kuri
tiks izvirzīti publiskajai vērtēšanai vortālā www.tirailatvijai.lv.
9.3. Konkursa ietvaros tiks noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji, apbilstoši saņemto balsu
skaitam. Par Konkursa uzvarētāju tiks noteikts tā Radošā darba autors, kas pēc vortāla
www.tirailatvijai.lv apmeklētāju balsojuma saņems vislielāko balsu skaitu.

10. Konkursa rezultātu paziņošana
10.1. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks publicēti 2011. gada 22. martā SIA
"Zaļā josta" mājas lapā www.zalajosta.lv, vortālā www.tirailatvijai.lv. Konkursa
uzvarētāji par saviem sasniegumiem tiks informēti personiski uz pieteikumā norādīto
e-pasta adresi nedēļas laikā pēc rezultātu oficiālas paziņošanas.

11. Konkursa balvu fonds
11.1. Konkursa ietvaros tiks noteikti trīs uzvarētāji, kas attiecīgi ieņems pirmo, otro
un trešo vietu pēc iegūto balsu skaita.
11.2. Konkursa pirmās vietas ieguvējs saņems galveno balvu - "Canon" digitālo
fotokameru no Konkursa organizatora SIA "Zaļā josta".
11.3. Visi konkursa uzvarētāji balvā saņems iespēju bez maksas kopā ar draugiem vai
klasesbiedriem (grupā līdz 10 cilvēkiem) apmeklēt radošās darbnīcas privātnodarbību,
kuras laikā profesionāls un sertificēts pasniedzējs no inovāciju izglītības centra
"Ideja" apmācīs Konkursa uzvarētājus, kā no otrreizējām izejvielām izgatavot skaistas
un saimniecībā noderīgas lietas. Radošās darbnīcas privātnodarbības tēma, norises
laiks un vieta tiks saskaņota ar Konkursa uzvarētāju, izvēloties vienu no IIC "Ideja"
piedāvātajiem variantiem.
11.4. Visi Konkursa uzvarētāji saņems piemiņas balvas no Konkursa organizatora SIA
"Zaļā josta".

SIA "Zaļā josta"
valdes priekšsēdētājs
Jānis Lapsa


Papildus informācija:

Laima Jekšiņa
SIA "Zaļā josta" mārketinga vadītāja
e-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv
Tālr.: 67808294
www.zalajosta.lv
SIA „Zaļā josta” radošais fotokonkurss
„Jauns skats uz vecām lietām”

PIETEIKUMA FORMA

Vārds

 

Uzvārds

 

Vecums

 

Mācību iestādes nosaukums

 

Klase

 

Kontaktinformācija
(Tālrunis, e-pasts)

 

Radošā darba apraksts

 

Radošā darba pielietojuma mērķis

 

Izmantotie materiāli

 

Papildus informācija par Radošo darbu

  


SIA „Zaļā josta” un IIC „Ideja”


Radošās darbnīcas „Jauna elpa


Nodarbību apraksts


Vāzītes un podiņi no tukšām PET un stikla pudelēm dekupāžas tehnikā

Apraksts: Nodarbības laikā dalībnieki tiks mācīti, kā no nevajadzīgām stikla burciņām, PET dzērienu pudelēm, tukšiem jogurta vai krējuma trauciņiem pagatavot skaistus puķu podiņus, vāzes egles zariņiem, ziediem, statīvus zīmuļiem kastītes citiem sīkumiņiem utt. Nodarbības laikā tiks apgūta dekupāžas tehnika, kas ir ideāli pielietojama dažāda veida izstrādājumu, kancelejas un mājas preču un pat mēbeļu atjaunošanai un apstrādei. Tiks pielietoti dažādi dekupāžas papīru veidi- zīdpapīri, rīspapīri, salvetes u.c.
Grupas lielums: līdz 10 cilvēkiem
Vecuma ierobežojumi: bez vecuma ierobežojumiem. Bērni līdz 12 gadu vecumam darbnīcā var piedalīties tikai vecāku vai savu pedagogu pavadībā.
Līdzi jāņem: nevajadzīgas tukša stikla burciņa vai neliela PET vai stikla dzērienu pudele, tukša dzeramā jogurta pudelīte vai cita mājsaimniecībā nevajadzīga lieta, kuru ir vēlme apstrādāt dekupāžas tehnikā. Izstrādājumam jābūt tīram un bez etiķetēm.
Dalībmaksa: nav

 

Papīra dāvanu maisiņu  un apsveikuma kartiņu izgatavošana no veciem žurnāliem,  plakātiem un kartona atgriezumiem

Apraksts: Nodarbības laikā dalībnieki tiks mācīti, kā no nevajadzīgiem žurnāliem, plakātiem un citas liela izmēra makulatūras izgatavot unikālus un oriģinālus dāvanu maisiņus, kas ne tikai lieliski izskatīsies zem Ziemassvētku eglītes, bet arī visos citos svētkos. No papīra un kartona atgriezumiem tiks gatavotas oriģinālas apsveikuma kartiņas sev mīļajiem.
Grupas lielums: līdz 10 cilvēkiem
Vecuma ierobežojumi: bez vecuma ierobežojumiem. Bērni līdz 12 gadu vecumam darbnīcā var piedalīties tikai vecāku vai savu pedagogu pavadībā.
Līdzi jāņem: veci un nevajadzīgi lielie plakāti. Noderēs arī tapešu atgriezumi un cita liela formāta makulatūra.
Dalībmaksa: nav

 

Auduma maisiņi piparkūkām, riekstiņiem un citām dāvaniņām no nevajadzīga apģērba un auduma atgriezumiem ar dekorējumu trafarettehnikā, pielietojot  tekstilkrāsas un tekstilflomasterus


SIA "Zaļā josta" radošais fotokonkurss
"Jauns skats uz vecām lietām"
Apraksts: Nodarbības laikā dalībnieki tiks mācīti, kā nevajadzīgus auduma atgriezumus, vecus galdautus un palagus pārvērst skaistos dāvanu maisiņos, turklāt uz katra maisiņa uzrakstot vai uzzīmējot īpašu svētku vēlējumu ar tekstilflomasteriem, ar trafaretu un tekstilkrāsu palīdzību veidojot ziemassvētku tematikā zīmējumu.
Grupas lielums: līdz 10 cilvēkiem
Vecuma ierobežojumi: bez vecuma ierobežojumiem. Bērni līdz 12 gadu vecumam darbnīcā var piedalīties tikai vecāku vai savu pedagogu pavadībā.
Līdzi jāņem: nevajadzīgi vidēja izmēra krāsaini un vienkrāsaini auduma atgriezumi (aptuveni A4 – rakstāmlapas izmērā vai lielākus).
Dalībmaksa: nav

 

Ziemassvētku dāvanu kārbu izgatavošana

Apraksts: Nodarbības laikā dalībnieki tiks mācīti, kā vecas apavu kastes, saldumu, cepumu, konfekšu kārbas, tējas kastes pārvērst par glītām raibām dāvanu kārbām, kurās paslēp skaistākās un sirsnīgākās Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem.
Grupas lielums: līdz 10 cilvēkiem
Vecuma ierobežojumi: bez vecuma ierobežojumiem. Bērni līdz 12 gadu vecumam darbnīcā var piedalīties tikai vecāku vai savu pedagogu pavadībā.
Līdzi jāņem: tukšas nevajadzīgas kartona, metāla vai koka kārbas, kas ir piemērotas aplīmēšanai.
Dalībmaksa: nav

 

Svētku dekori, eglīšu rotājumi no otrreizējā papīra, kastēm, dzijas, dabas materiāliem

Apraksts: Nodarbības laikā dalībnieki tiks mācīti, kā no nevajadzīgām un mums visiem mājās vai dabā brīvi atrodamām lietām pagatavot skaistus Ziemassvētku rotājums – eglītei, galdam vai vienkārši telpu rotāšanai, ietaupot naudu jaunu rotājumu iegādei un gaumīgi radot svētku noskaņu mājās.
Grupas lielums: līdz 10 cilvēkiem
Vecuma ierobežojumi: bez vecuma ierobežojumiem. Bērni līdz 12 gadu vecumam darbnīcā var piedalīties tikai vecāku vai savu pedagogu pavadībā.
Līdzi jāņem:
3.decembrī  Ziemassvētku dekoratīvā vainaga veidošanai:    čiekurus, zariņus, kaltētus ziedus un citas kaltētas dabas veltes, dzijas diegus, vilnas atlikumus, bieza vai pūkaina auduma atgriezumus;
4. un 11.decembrī  zvaniņu u.c.dekoru veidošanai:  krējuma, jogurta, kafijas plastmasas vai kartona trauciņus – tīrus un bez etiķetēm, vai nelielus podiņus;
10.decembrī dekoratīvu svečturīšu veidošanai: mazas stikla burciņas vai pudeles, metāla bundžiņas - tīrus un bez etiķetēm.
Dalībmaksa: nav


02.11.2010

Ziemassvētku radošās darbnīcas „Jauna elpa”

Inovāciju izglītības centrs „Ideja” sadarbībā ar SIA „Zaļā josta” Ziemassvētku gaidās aicina ikvienu interesentu piedalīties radošajās darbnīcās „Jauna elpa”. Radošo darbnīcu ietvaros dalībnieki, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības pakāpes, varēs bez maksas mācīties gatavot skaistus Ziemassvētku rotājumus, dāvanas un dāvanu iesaiņojumus no otrreizējām izejvielām – sadzīvē vairs nevajadzīgām lietām.

 

Nodarbību apraksts

Nodarbību ietvaros profesionāli inovāciju izglītības centra speciālisti apmācīs katru radošās darbnīcas dalībnieku dažādu oriģinālu un mīļu Ziemassvētku dāvanu, dāvanu iesaiņojumu un svētku rotājumu pagatavošanā no nevajadzīgām lietām, uzsverot otrreizējo resursu izmantošanas nepieciešamību un to plašās pielietošanas iespējas.

Radošo nodarbību laikā dalībniekiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, lai katrs dalībnieks varētu pilnībā izpaust savas radošās spējas un mājās iekrājušās nevajadzīgās lietas pārvērst brīnumskaistā izstrādājumā. Taču dalībniekiem lūgums uz nodarbībām ņemt līdzi arī savās mājās pieejamos materiālus – sīkāk skat. Nodarbību aprakstu. 

Kalendārais grafiks

Radošo darbnīcu „Jauna elpa” laikā šī gada novembrī un decembrī norisināsies 15 nodarbības, kuru ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

 • Vāzītes un podiņi no tukšām PET un stikla pudelēm dekupāžas tehnikā
 • Papīra dāvanu maisiņu  un apsveikuma kartiņu izgatavošana no veciem žurnāliem,  plakātiem un kartona atgriezumiem
 • Auduma maisiņi piparkūkām, riekstiņiem un citām dāvaniņām no nevajadzīga apģērba un auduma atgriezumiem ar dekorējumu trafarettehnikā, pielietojot  tekstilkrāsas un tekstilflomasterus
 • Ziemassvētku dāvanu kārbu izgatavošana
 • Svētku dekori, eglīšu rotājumi no otrreizējā papīra, kastēm, dzijas, dabas materiāliem

Detalizētu nodarbību norises grafiku un laika sadalījumu lūgums skat. Kalendārajā grafikā.

 

Nodarbību norises vieta

Radošās darbnīcas norisināsies IIC „Ideja” telpās Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 40/1, ieeja no pagalma puses. Radošās darbnīcas norisināsies grupās līdz 10 cilvēkiem.

 

Reģistrācija

Lai piedalītos radošajā darbnīcā, nepieciešams obligāti reģistrēt savu dalību. Reģistrācija nodarbībām: www.ideja.edu.lv  klikšķinot sākumlapā „Piesakies semināram” vai zvanot pa tālr.67506453.

 

Cenas un vecuma ierobežojumi

Radošās darbnīcas „Jauna elpa” norisinās bez maksas un tajās var piedalīties jebkura vecuma dalībnieki. Bērni līdz 12 gadu vecumam nodarbībās var piedalīties tikai vecāku vai pedagogu pavadībā.

 

Papildus informācija:

Laima Jekšiņa

SIA "Zaļā josta" mārketinga projektu vadītāja

Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālr.: 6 7808294, mob.: 2 6710793, fakss: 6 7808320

E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv

www.zalajosta.lv

 

Olga Pekarska

SIA RK „Vilori” Inovāciju izglītības centra „IDEJA” projektu vadītāja, pasniedzēja

Kr.Valdemāra 40/1, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr. 6 7506453, mob. 29493720

E-pasts: ideja@ideja.edu.lv


03.09.2010

5.septembrī  12.00 – 16.00 Vērmanes dārzā

Par godu jaunam mācību gada sākumam
Inovāciju Izglītības centrs „IDEJA” visiem skolēniem un jauniešiem piedāvā aktīvi piedalīties radošajās darbnīcās, kur ikviens varēs pašu rokām izgatavot grāmatu zīmes ar papīra griešanas un noformēšanas instrumentu palīdzību, sveikt savus pedagogus un klases biedrus ar interesantām pašu rokām izgatavotām interesantām atklātnēm, kā arī būs iespēja piedalīties kolektīvā lielgabarīta  ziloņa dekorēšanā  dekupāžas tehnikā.

! Unikāla iespēja iepazīties un izmēģināt jaunu līmi, kas nelīp pie rokām un neatstāj traipus MAIL BLU „tīras rokas”.

Ikvienam būs iespēja iepazīties ar jaunām mācību programmām 2010./2011.gadam, kuras tiks īstenotas IIC „IDEJA” un saņemt konsultācijas dažādu dekorēšanas tehniku pielietošanā.


02.09.2010

Inovāciju izglītības centrs “IDEJA” atbalstīja biedrību "Radošās iniciatīvas centrs" Rīgas skolēnu domes rīkotajā pasākumā „Zem viena jumta” domātam bērniem un pusaudžiem "Jauniešu mēneša" ietvaros Rīgā, laukumā pie Origo 2010. gada 1. septembrī . Pasākuma ietvaros biedrība "Radošās iniciatīvas centrs" bērnus iepazīstināja ar dažādiem radošiem nodarbošanās veidiem, motivējot radoši un lietderīgi pavadīt laiku.


14.05.2010

2010. gada  27. maijā Rīgas domes sēžu zālē notiks trešais Starptautiskais partneru projekts „Receptes starptautiskam dialogam”.
Piedalās pārstāvji no Latvijas, Polijas, Itālijas Grieķijas, Turcijas, Portugāles.

27.05.10. Rīgas Domes konferenču zālē Inovāciju izglītības centrs  „IDEJA” organizē trešo Starptautisko partneru projektu „Receptes starptautiskam dialogam”. Konferencē piedalās pārstāvji no Latvijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas, Turcijas, Portugāles.
Mērķis ir Latvijas tēla popularizēšana starptautiskās sabiedrības acīs un starptautisko dialogu aktivizēšana, Latvijas tēla izveide kā labvēlīga vide starptautisku pasākumu rīkošanā:

 1. Latvijas ražotāju un  dalībvalstu pārstāvju ēdienu un kulinārijas izstāde ar degustāciju.
 2. Senioru kora „Atvasara” uzstāšanos.
 3. Konference ES struktūrfondu apguves pieredzes apmaiņā, projekta dalībnieku atskaite, kontaktu birža, videoprezentācija, tēla uzlabošanas pasākumi.

Pasākumu programmu latviešu valodā.

The third International partnership project „Recipes for the International Dialogue”  takes place on the 27th of  May in the hall of the Rigas Dome.
The representatives of Latvia, Poland, Italy, Greece, Turkey, Portugal will participate.

Innovational educational centre „Ideja” organises the third International partnership project „Recipes for the International Dialogue” which takes place on the 27th of  May in the hall of the Rigas Dome. The representatives of Latvia, Poland, Italy, Greece, Turkey, Portugal participate.
To popularize the image of Latvia at the international level and to activate the international dialogues, connections and create the image of Latvia as the environment favorable for organization of different international events:

 1. The exhibition and degustation of food and cookery from the Latvian and countries-participants manufacturers.
 2. The performance of the senior chorus “ATVASARA”;
 3. The conference on the exchange of the experience of using the European funds, the reports of the project participants, the contact exchange, video presentations, the fashion event are held.
 

27 мая 2010 года в зале заседаний Рижской Думы состоится третий Международный партнерский проект «Рецепты для международного диалога».
Участвуют представители Латвии, Польши, Италии, Греции, Турции. Португалии.

27.05.2010. в фойе и зале заседаний Рижской Думы Инновационный учебный центр "IDEJA" организует третий Международный партнерский проект „Рецепты для международного диалога”. Участвуют представители Латвии, Польши, Италии, Греции, Турции, Португалии.
В целях популяризация образа Латвии в глазах международной общественности для активизации международных диалогов, связей и создания имиджа Латвии как среды, благоприятной для проведения разнообразных международных мероприятий проводится:

 1. Выставка продуктов и кулинарии Латвийских производителей и стран участников,  дегустация.
 2. Выступление хора сеньоров „ATVASARA”
 3. Конференция по обмену опытом освоения еврофондов, отчет участников проекта, контактная биржа, видеопрезентации, имиджевое мероприятие.

Программа мероприятия на русском языке.


11.04.2010

JAUNUMS!

Uzsākam leļļu darināšanu!

„Lelles darināšanas ābece”

    Praktiskajās nodarbībās Jums būs iespēja iemācīties soli pa solim darināt lelles no plastikas.
Jūs apgūsiet galvas, roku, kāju skulpturālo veidošanu;   leļļu sejiņas apgleznošanu; ķermeņa karkasa un parūkas izgatavošanu.   Jums tiks sniegtas konsultācijas par leļļu aksesuāru ( apavu un cepuru) izstrādi.

   Leļļu darināšana ir piņķerīgs darbs, bet cik daudz pozitīvu emociju tas dod!    Nedaudz plastikas, dažādu materiālu atgriezumu, daudz pacietības un iztēles – un....  autordarba lelle  gatava!

Visa bloka apmācības izmaksas -   45.- Ls + PVN 21%, RIC biedriem 45.- Ls
Atsevišķas  nodarbības izmaksas-7,50 Ls + PVN 21%, RIC biedriem 7,50 Ls

Nodarbībai nepieciešamie materiāli ir jau iekļauti dalībmaksā.

Nodarbības notiek  IIC „IDEJA”  - Rīgā, Kr.Valdemāra 40/1 (ieeja no sētas)

Spied šeit, lai apskatītu semināru grafiku!


07.04.2010

Firmas SIA RK VILORI sortimentā parādījās jauna ražotāja MAILOR produkcija. Šī produkcija ir ekonomiska gan cenas, gan pielietošanas ziņā. Ir pieejamas: akrīlkrāsas, guaša, marmorkrāsa un daudz kas cits! MAILDOR produkciju var apskatīt firmas VILORI produkcijas katalogā.


08.03.2010

Inovāciju izglītības centrs "IDEJA", Biedrība „Radošās iniciatīvas centrs” (RIC) sadarbībā ar Biedrību „Lietišķo Sieviešu Apvienība” (LSA) labdarības pasākuma ietvaros savāca ziedojumus Zālītes internātskolas audzēkņiem ar speciālām vajadzībām.

RIC un LSA izsaka pateicību visiem kas atsaucās un palīdzēja Zālītes internātskolas audzēkņiem!


16.02.2010

04.11.2009

Sadaļā "Informatīvie materiāli" pieejama jaunā apakšsadaļa - Fiskars video pamācības kurā var iepazīties ar Fiskars rīku dempnstrāciju videoklipiem un pamācībām angļu valodā

01.11.2009

Sadaļā aktuālie projekti ir ievietots jaunā projekta - ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀS nolikums.

17.10.2009

Sadaļā realizētie projekti ir ievietotas bildes no konkursa "Emocijas Itālijas skatījumā" izstādes atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas t/c "Spice" 2009. gada 17. oktobrī.

16.10.2009

Pedagogu un mācību iestāžu saraksts, kuriem tiks piešķirtas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības par Radošo ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā radošo darbu konkursā Itālijas festivāla Latvijā ietvaros „Emocijas Itālijas skatījumā”.

Iestādes nosaukums

Pedagogi

Rīgas 49. vidusskola

Anna Millere (personīgi)

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Olga Boikova
Aina Markoviča
Jeļena Šalajevska
Irina Beļacka
(kolektīvam)

Rīgas Hanzas vidusskola

Zanda Galvāne (personīgi)

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Māra Kārkliņa (personīgi)

Ērģemes pamatskola

Gunta Pavārnieka (personīgi)

Rīgas 215. PII

Agnese Hohberga
Žanete Smirnova
Laima Mangale
Inga Ezerkalne
(kolektīvam)

Rīgas Juglas vidusskola

*ЛАУРЕАТЫ конкурса изобразительного искусстваEsi radošs un aktīvs! Dekorē maskas no zīmēšanas albuma vāka, fotografē tās un sūti uz ideja@ideja.edu.lv līdz š.g. 19.decembrim.
No Jūsu fotogrāfijam tiks izveidota FOTOGALERIJA „MASKAS” www.ideja.edu.lv mājas lapā.
Labākiem balva garantēta!


Esi radošs un aktīvs un piedalies akvarelistu KONKURSĀ „Mana zaļā Latvija”!
Glezno Latvijas ainavas akvareļtehnikā. Noformējumam izmanto akvareļalbuma vākā iestrādāto rāmīti.
Iesūti savu darbu ieskenētu (vai fotogrāfiju) uz ideja@ideja.edu.lv līdz š.g. 01.novembrim
un kļūsti par FOTOGALERIJAS „Mana zaļā Latvija” dalībnieku www.ideja.edu.lv mājas lapā.
Labāko darbu autoriem balvas garantētas!